Privacy beleid
Laatst bijgewerkt: 05 december 2022

Dit privacy beleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u de dienst gebruikt en vertelt u over uw privacy rechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de dienst te verlenen en te verbeteren. Door de dienst te gebruiken gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Dit privacybeleid is opgesteld met behulp van de Privacy Policy Generator.

Account betekent een unieke account gecreëerd voor u om toegang te krijgen tot onze service of delen van onze service.

Bedrijf (aangeduid als "het bedrijf", "wij", "ons" of "onze" in deze overeenkomst) verwijst naar Happy Fit 4 U, Woerden.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die onder andere de details van uw surfgeschiedenis op die website bevatten.

Land verwijst naar: Nederland

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Dienst betekent de website.

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de onderneming verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door de onderneming in dienst zijn genomen om de service te faciliteren, om de service namens de onderneming te verlenen, om diensten met betrekking tot de service uit te voeren of om de onderneming te helpen bij het analyseren van het gebruik van de service.

Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de service of door de infrastructuur van de service zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Website verwijst naar Happy Fit 4 U, toegankelijk via https://www.happyfit4u.nl

U betekent de persoon die toegang heeft tot de dienst of deze gebruikt, of de onderneming of andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot de dienst of deze gebruikt, voor zover van toepassing.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens
Soorten verzamelde gegevens
Persoonlijke gegevens
Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres

Voornaam en achternaam

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld wanneer u de dienst gebruikt.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van uw apparaat, browsertype, browserversie, de pagina's van onze dienst die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's doorbrengt, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de dienst benadert door of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiel apparaat, het IP-adres van uw mobiel apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze dienst bezoekt of wanneer u de dienst benadert door of via een mobiel apparaat.

Traceertechnologieën en cookies
Wij gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Gebruikte traceertechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen omvatten:

Cookies of Browser Cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser opdragen alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk geen gebruik maken van sommige delen van onze dienst. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat deze cookies weigert, kan onze dienst gebruik maken van cookies.
Webbakens. Bepaalde secties van onze dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als web beacons (ook wel clear gifs, pixel tags en single-pixel gifs genoemd) die het bedrijf bijvoorbeeld in staat stellen om gebruikers te tellen die deze pagina's hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde website statistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van systeem en server integriteit).
Cookies kunnen "Persistent" of "Session" Cookies zijn. Permanente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. Lees meer over cookies in het artikel op de website over het privacybeleid.

Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

Noodzakelijke / essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: ons

Doel: Deze cookies zijn essentieel om u te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te authentiseren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten niet worden geleverd, en wij gebruiken deze cookies alleen om u deze diensten te leveren.

Cookiesbeleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies

Type: persistente cookies

Beheerd door: ons

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.

Functionele cookies

Type: Persistente cookies

Beheerd door: ons

Doel: met deze cookies kunnen wij uw keuzes onthouden wanneer u de website gebruikt, zoals uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is u een meer persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat u telkens wanneer u de website gebruikt uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u terecht in ons cookiesbeleid of de sectie cookies van ons privacy beleid.

Gebruik van uw persoonsgegevens
De onderneming kan persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om onze service te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze service.

Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de service te beheren. De persoonsgegevens die u verstrekt kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de dienst die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het aankoopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van een ander contract met ons via de dienst.

Om contact met u op te nemen: Om u per e-mail, telefoongesprekken, SMS, of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals de pushmeldingen van een mobiele applicatie, te contacteren met betrekking tot updates of informatieve mededelingen in verband met de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.

Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds hebt gekocht of waarover u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om uw verzoeken te beheren: Om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

Voor bedrijfsoverdrachten: wij kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, of andere verkoop of overdracht van sommige of alle van onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een lopend bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie, of soortgelijke procedure, waarbij persoonsgegevens in ons bezit over onze servicegebruikers deel uitmaken van de overgedragen activa.

Voor andere doeleinden: wij kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze dienst, producten, diensten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

Met dienstverleners: wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met dienstverleners om het gebruik van onze dienst te monitoren en te analyseren, om contact met u op te nemen.
Voor bedrijfsoverdrachten: wij kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
Met gelieerde ondernemingen: wij kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval wij eisen dat deze filialen dit privacy beleid naleven. Filialen omvatten onze moedermaatschappij en andere dochterondernemingen, joint venture partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben.
Met zakelijke partners: wij kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins in de openbare gebieden met andere gebruikers interageert, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten het publiek worden verspreid.
Met uw toestemming: wij kunnen uw persoonlijke informatie voor andere doeleinden openbaar maken met uw toestemming.
Bewaring van uw persoonsgegevens
Het bedrijf bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacy beleid. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Het bedrijf zal ook gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden doorgaans voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van uw persoonsgegevens
Uw informatie, inclusief persoonsgegevens, wordt verwerkt in de exploitatiekantoren van het bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan - en bewaard op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit privacy beleid, gevolgd door uw verstrekking van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met deze overdracht.

The Company zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacy beleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld met inbegrip van de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Verwijdering van uw persoonsgegevens
U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld te verwijderen of om ons te verzoeken u daarbij te helpen.

Onze service kan u de mogelijkheid bieden om bepaalde informatie over u te verwijderen vanuit de service.

U kunt uw gegevens te allen tijde bijwerken, wijzigen of verwijderen door u aan te melden bij uw account, indien u er een heeft, en de accountinstellingen te bezoeken waarmee u uw persoonlijke gegevens kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt, of deze informatie te corrigeren of verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat wij bepaalde informatie moeten bewaren wanneer wij daartoe een wettelijke verplichting of rechtsgrond hebben.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens
Zakelijke transacties
Indien het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander privacy beleid komen te vallen.

Rechtshandhaving
Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken indien de wet dit vereist of in antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten
Het bedrijf kan uw persoonsgegevens bekendmaken in de overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

Te voldoen aan een wettelijke verplichting
De rechten of het eigendom van de onderneming te beschermen en te verdedigen
mogelijk wangedrag in verband met de service te voorkomen of te onderzoeken
De persoonlijke veiligheid van gebruikers van de service of het publiek te beschermen
Te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid
Beveiliging van uw persoonsgegevens
De beveiliging van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen
Onze dienst richt zich niet tot personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 13. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Indien wij ons moeten beroepen op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen wij de toestemming van uw ouder nodig hebben voordat wij die gegevens verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites
Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. Wij adviseren u dringend om het privacy beleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacy beleid
Wij kunnen ons privacy beleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacy beleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u dit laten weten via e-mail en/of een duidelijk bericht op onze diensten, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum "laatst bijgewerkt" bovenaan dit privacy beleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacy beleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacy beleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact met ons opnemen
Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen

Per e-mail: info@happyfit4u.nl

KvK:92277012